Subnavigatie

Meer dan 1.000.000 ton zout via de binnenhaven

20 september 2017 Nobian Salt

'Kunstje' van bijna een half jaar

Sinds de zomer wordt al het zout van AkzoNobel Delfzijl, méér dan één miljoen ton, via de binnenhaven verladen Tot december. De logistieke afdeling heeft alles voorbereid, veel overlegd en talloze afspraken gemaakt. Met de renovatie van de buitenverlader aan het Zeehavenkanaal gaat al het zout via binnenvaarschepen van zo’n drieduizend ton door de Zeesluizen naar de haven van Delfzijl. Hier verlaadt de firma Wagenborg het zout direct in een zeeschip of slaat het op in een loods. Daarmee wordt het druk aan de binnenhaven, want de reguliere verlading van zout naar de chloorfabriek in Rotterdam – er varen voortdurend vijf binnenvaartschepen met zout van Delfzijl naar Rotterdam - gaat ook ‘gewoon’ door.

AkzoNobel heeft zet dit ‘kunstje’ vaker gedaan, bijvoorbeeld tijdens de reguliere onderhoudstop van de buitenverlader. Dan duurt dat enkele weken, terwijl de huidige operatie bijna een half jaar in beslag neemt. Naast het reguliere zout verlaadt AkzoNobel Zout af en toe ook speciaal droogzout via de binnenhaven. In dat geval wordt het ‘gewone’ zout middels vrachtwagens naar de haven van Delfzijl vervoerd. Dat zijn ongeveer 130 extra vervoersbewegingen naar de haven van Delfzijl. Aan de hand van een vooraf opgesteld draaiboek is men voorbereid op eventuele problemen. AkzoNobel zet alles op alles om haar klanten te beleveren en de business door te laten gaan.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?