Subnavigatie

Alsnog overtredingen BRZO-inspectie voor fabriek AkzoNobel

30 januari 2018 Nouryon MCA

Ruim tien weken na de inspectie heeft het BRZO-inspectieteam (Besluit Risico Zware Ongevallen) alsnog twee overtredingen vastgesteld bij de Monochloorazijnzuurfabriek van AkzoNobel in Delfzijl

De constateringen betreffen:

  • het niet kunnen aantonen van de resultaten van de uitvoering van het onderhouds- en testprogramma voor het bluswaternet;

  • de Plan, Do, Check & Act-cyclus leidt niet altijd tot uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen.

Er lag al een overtreding over het niet jaarlijks keuren van een hijstoestel. Bij geen van de vastgestelde overtredingen is sprake van een onmiddellijke dreiging van een ongeval.

“Jammer dat de nu aangegeven tekortkomingen niet of nauwelijks zijn besproken tijdens de inspectie”, reageert clustermanager Hans Bremer, verantwoordelijk voor de chemie-activiteiten van AkzoNobel in Delfzijl. “Dat had ik liever gehad, zodat we die direct uitvoerig hadden kunnen bespreken. Nu komen ze als een verrassing.”

Hij geeft aan dat AkzoNobel voor het niet tijdig keuren van een hijstoestel een zienswijze gaat indienen. “Daarnaast willen we met de Inspectie nog eens van gedachten wisselen over het bluswaternet. Wij zijn van mening dat we een en ander goed georganiseerd hebben, maar blijkbaar hebben we dit tijdens de inspectie niet voldoende duidelijk kunnen maken. Vanzelfsprekend zetten wij de lopende verbeteracties voort.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?