Subnavigatie

Chemie Park Delfzijl groeit en bloeit

15 maart 2018

De Nederlandse economie draait weer op volle toeren en dat is op het Chemie Park Delfzijl ook goed merkbaar. Er wordt geïnvesteerd, uitgebreid en de fabrieken produceren volop. Om die groei bij te kunnen benen zijn er ook veel nieuwe medewerkers nodig, veelal technisch goed geschoold. Op onze vacaturepagina is te zien welke mensen er momenteel gezocht worden.

De Nederlandse economie draait weer op volle toeren en dat is op het Chemie Park Delfzijl ook goed merkbaar. Er wordt geïnvesteerd, uitgebreid en de fabrieken produceren volop. Om die groei bij te kunnen benen zijn er ook veel nieuwe medewerkers nodig, veelal technisch goed geschoold. Op onze vacaturepagina is te zien welke mensen er momenteel gezocht worden.

Hieronder een weergave van hoe het gaat bij een aantal van de Chemie Park bedrijven. Bij AkzoNobel Salt staat een uitbreiding op stapel. Bij AkzoNobel Energy (Delesto) wordt onderzocht of de tweede fabriek weer opgestart kan worden.

Lubrizol
Bij Lubrizol vindt de groei in afzet van CPVC met name plaats in India, het Midden Oosten, Pakistan en een aantal Afrikaanse landen. De grootste afzetmarkt voor CPVC vanuit Delfzijl is India en Saudi Arabië. Door uitbreiding van capaciteit in de plant in Louisville (US) heeft Lubrizol momenteel een overcapaciteit voor de productie van CPVC. Voor de eerder genoemde afzetmarkten is het op basis van grondstofprijzen en efficiëntie van de productie het voordeligst om in Delfzijl te produceren. De strategie is dan ook om de plant in Delfzijl (in combinatie met de compound plant in Oevel) maximaal te laten produceren. Daarnaast wordt er druk gewerkt aan andere toepassingen van CPVC naast leidingsystemen zoals medium en low density foams en membranen. De verwachting is dat Lubrizol (globaal) zo rond 2021 weer uitverkocht zal zijn en er wordt daarom nu al weer gekeken naar uitbreiding van capaciteit. Naast volume is er ook een sterke focus op het verbeteren van de kwaliteit waarbij gedacht moet worden aan een betere thermische stabiliteit en kleur.

Delamine
Delamine levert haar producten wereldwijd en is daarmee niet alleen afhankelijk van de Europese markt. De vraag naar Delamineproducten in de markt neemt toe en de plant zal mee moeten groeien met deze positieve ontwikkeling. Binnen het bedrijf wordt er alles gedaan om de groeiende vraag bij te houden. Daar is onder andere goed geschoold personeel voor nodig. Het vinden daarvan valt niet altijd mee en men ziet de krapte die momenteel op de arbeidsmarkt ontstaat. Daarom leidt het bedrijf ook zelf leerlingen op die een goede opleiding krijgen en wellicht een baan wanneer zij succesvol hun opleiding hebben afgerond. Tevens lopen er verschillende studenten stage om het praktijkgedeelte van hun opleiding te kunnen voltooien en worden eigen medewerkers opgeleid via bijvoorbeeld het VAPRO systeem.

Teijin Aramid
“Bij Teijin Aramid zetten we alle zeilen bij om de marktvraag bij te houden”, laat senior communication officer Alinda van Wijk weten. “We zien een toename van de vraag in veel marktsegmenten. Dankzij de inzet van onze medewerkers halen we mooie resultaten en daar zijn we erg trots op! Onze fabrieken in Delfzijl hebben bijzondere processen. Deze boeiende werkomgeving biedt technische mensen geweldige uitdagingen. Wij zoeken dan ook continu naar vakkundige medewerkers die ons helpen om het beste aramide bedrijf ter wereld te blijven!”

Stork
“Met het versterkte investeringsklimaat van onze klanten alsmede onze eigen prestaties zien we onze orderportefeuille groeien. Naast de dagelijkse onderhoudshoudswerkzaamheden trekken ook grote en nieuwe projecten zowel op het CPD als in de omliggende regio aan”, zegt Edwoud Eiten, unit manager regio Eemsmond. HR-manager Robert Boer vult aan: “Om de juiste kwalitatieve en kwantitatieve invulling te geven besteden we veel tijd en aandacht aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van ons personeel en daarnaast werven we veel nieuwe medewerkers. Doordat de markt schaars is en ervaren vakmensen moeilijk te vinden zijn, investeren we vooral in starters die we doormiddel van onze kennisdragers opleiden. Bijkomend voordeel is dat we als werkgever goed in de markt staan qua primaire en secundaire voorwaarden wat ons helpt bij werving en selectie.”

BioMCN
BioMCN heeft de afgelopen maanden relatief veel nieuwe personeelsleden mogen verwelkomen. Daarbij ging het voornamelijk om operators en maintenance personeel. “De aanname van de nieuwe collega’s is ons in bijna alle gevallen zelfstandig gelukt zonder externe partijen”, zegt Paul Compagne, COO. “Dit heeft uiteraard te maken met de lange termijn visie (opstart M2) en (bio)activiteiten van ons bedrijf. Dit geeft zowel bestaande collega’s alsook nieuwe collega’s een mooi toekomstperspectief. Het vervullen van de functies op MBO-niveau lukt nog prima, de HBO-functies vervullen gaat moeizamer, maar het lukt ons voorlopig nog. Bepaalde functies zullen zeker nog een ‘uitdaging’ gaan worden.”

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?