Subnavigatie

AkzoNobel werkt al aan aanbevelingen Staatstoezicht op de Mijnen 

31 mei 2018 Nobian Salt

AkzoNobel Specialty Chemicals ziet de ‘Staat van Zout’, het rapport van Staatstoezicht op de Mijnen, als een evenwichtig rapport, waarin belangrijke onderwerpen met betrekking tot mijnbouw en duurzame zoutwinning aan de orde komen.

We hebben hierin onze verantwoordelijkheid genomen en blijven dat ook op de lange termijn doen. We zijn al bezig met het uitvoeren van de meeste aanbevelingen.

We werken actief aan plannen voor het verlaten van cavernes. Nadat onderzoek naar eventueel hergebruik van enkele cavernes voor opslag niet tot resultaat heeft geleid, zijn we bezig met het opstellen van afsluitplannen. We verwachten de eerste van drie zoutholtes in Heiligerlee in 2019 af te sluiten.

Met betrekking tot het intensiever monitoren van cavernes en het onderzoeken van het gedrag van cavernes werkt AkzoNobel samen met het KNMI aan de ontwikkeling van een ondergronds meetnetwerk. Eind september is dit plan voor Groningen gereed. In Hengelo is dit al operationeel.

In het zoeken naar bruikbare alternatieven voor het vervangen van dieselolie als afdekvloeistof in zoutcavernes, zijn we er niet zeker van of vloeibaar stikstof die adequate vervanger is.

Als chemisch bedrijf hanteert AkzoNobel Specialty Chemicals al sinds jaar en dag veiligheidsmanagementsystemen, waarin preventie in onderhoud, operatie en nazorg voorop staan. Wij werken actief aan een proactieve veiligheidscultuur, waarin eigen medewerkers en die van contractors worden aangemoedigd om in situaties die zij als onveilig ervaren ‘stop’ te zeggen.

We communiceren proactief over risico’s, effecten en incidenten en blijven in onze operatie binnen de grenzen van winningsplannen, zoals met SodM overeengekomen.

Zoutwinning in Heiligerlee en Zuidwending leidt niet tot het ontstaan van zogenaamde ‘sink holes’ en bij de caverne, die dichter bij de rand van de ondergrondse zoutberg ligt, is geen sprake van een onveilige situatie.

 

 

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?