Subnavigatie

Chemie Park per 1 juli rookvrije zone

26 juni 2018 OCI Methanol Europe Nouryon MCA Delamine Lubrizol Nobian Delesto Nobian MEB SGS Nobian Salt Stork Teijin Aramid JPB Logistics Falck Fire Services Dutch Glycerin Refinery J. Wildeman Storage & Logistics Avantium

Met ingang van 1 juli a.s. wordt het Chemie Park Delfzijl een rookvrij gebied. Het gezamenlijk overleg van alle plant managers heeft zich hiervoor eensgezind uitgesproken. Voornaamste reden voor dit besluit is de gezondheid van mensen.

Elk bedrijf heeft een werkgroep in het leven geroepen om dit stapsgewijs te begeleiden. Het aantal rokers werd geïnventariseerd, er werden instemmingsverzoeken bij de Ondernemingsraden ingediend, er vonden besprekingen met contractors plaats en er zijn meerdere informatiebijeenkomsten voor medewerkers gehouden. Rokers hadden de keuze uit diverse stopprogramma’s die werden aangeboden.

De onderlinge afstemming en de ervaringen per bedrijf werden centraal uitgewisseld. Verder werden alle noodzakelijke veranderingen vastgesteld en uitgewerkt. Hierbij moet worden gedacht aan bebording, algemeen geldende locatieregels (site rules), de veiligheidsfilm, het verwijderen van rookhokken en het informeren van contractors en dienstverleners.

Kortom,

·         per 1 juli mag niet meer worden gerookt op het Chemie Park Delfzijl (CPD);

·         het verbod geldt ook voor de toegangen, de brandweerkazerne en alle parkeerterreinen;

·         alle rookhokken worden per 1 juli gesloten en naderhand verwijderd;

·         E-sigaretten zijn niet toegestaan;

·         het bestaande sanctiebeleid van de bedrijven geldt ook voor overtredingen van dit rookverbod;

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?