Subnavigatie

Nieuw modern meerjarencontract AkzoNobel Delfzijl en Stork Industry Services

17 juli 2018 Nouryon MCA Nobian Delesto Nobian MEB Nobian Salt Stork

“Vanzelfsprekend is dit contract belangrijk uit oogpunt van continuïteit. Maar minstens zo belangrijk is de gezamenlijkheid, het streven naar partnerschap.”

Unit Manager Edwoud Eiten van Stork Industry Services is in z’n nopjes met het onlangs vernieuwde contract met AkzoNobel Delfzijl. “Niet het contract is leidend, maar onze relatie.”

Uitstroom
Eiten maakt duidelijk dat er, naast goede prestaties op de werkvloer, in de komende jaren veel meer wordt gekeken naar verbeteringen. “Optimaliseren, kosten verlagen, ook voor de klant, en de blik alvast op de markt en de toekomst. Belangrijke vraag daarbij is bijvoorbeeld hoe we het werk straks gaan doen met minder mensen. In het kader van verwachte groeiprojecten op het Chemie Park en daarbuiten én de veranderende arbeidsmarkt kunnen we de uitstroom van mensen niet volledig compenseren. Dus denken we na hoe we dat samen kunnen oppakken.”  

Modern
De manager van Stork ziet de al eerder gegroeide samenwerking met AkzoNobel op gebied van veiligheid als ‘model’ voor het nieuwe contract. “Elkaars kennis en kunde gebruiken. Denken in verbetering en elkaar beoordelen op geleverde prestaties. Hoe kan het beter. Eventuele problemen pakken we meteen in gezamenlijkheid op. Met dit moderne contract hebben we allebei volop ruimte om te werken aan verbetering. Om processen slimmer te doen. Het is eigenlijk een verdere integratie van de bestaande keten op het Chemie Park.

Groei
Manager Maintenance Support van AkzoNobel, Pieter Bakker, ziet het nieuwe contract eveneens als uitvloeisel van een andere onderlinge relatie. “Het begon met het besef dat we het niet alleen kunnen. Van daaruit hebben we ons vanuit een ‘gewone’ klant-leveranciersverhouding ontwikkeld tot het niveau van integrale partnership. Om zover te komen heb je vertrouwen in elkaar, beschikken we beiden over de benodigde competenties en hebben we goede afspraken gemaakt. Zo zijn we hierin als AkzoNobel en Stork naar elkaar toe gegroeid.”   

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?