Subnavigatie

Steun Waddenfonds voor opwekking groene waterstof

14 december 2018 Nobian MEB

Met de toekenning van een subsidie van ruim vijf miljoen Euro steunt het Waddenfonds de plannen van Nouryon en Gasunie New Energy om op het Chemie Park op grotere schaal groene waterstof te produceren.

Partijen onderzoeken mogelijkheden voor een 20 megawatt waterelektrolyse-unit om duurzaam geproduceerde elektriciteit om te zetten in 30 miljoen m3 groene waterstof per jaar. De waterstof kan worden ingezet voor de verdere verduurzaming van de chemische industrie, energievoorziening en mobiliteit.
Een definitief investeringsbeslissing wordt eind 2019 verwacht. 

“Dit is een enorme opsteker voor het project en de regio en geeft vertrouwen aan klanten, leveranciers en andere financiers. De kans dat Groningen de eerste regio wordt met een groene waterstoffabriek is hiermee aanzienlijk dichterbij gekomen. Zo kunnen we gezamenlijk bouwen aan verduurzaming, groei en toekomstbestendige werkgelegenheid van de industrie in het Noorden,” aldus Marcel Galjee, directeur Energie van Nouryon.

Vanwege de grootschalige productie en import van groene elektriciteit, de bestaande chemische industrie, de aanwezige gastransportinfrastructuur, de kennisnetwerken en het draagvlak binnen de Noordelijke Innovation Board is Noord-Nederland bij uitstek geschikt om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen.

De samenwerking van Nouryon en Gasunie is een belangrijke stap om dit op gang te brengen en de keuze voor Chemie Park Delfzijl is een logische. Beide partijen vullen elkaar aan op gebied van expertise, een sterke visie op de verduurzaming van waardeketens en een actieve rol in de overgang naar een CO2-neutrale economie.

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?