Subnavigatie

“Wij zijn hét voorbeeld van een keten die een CO2-neutrale toekomst dichterbij brengt”

26 maart 2019 OCI Methanol Europe Nouryon MCA Nobian Delesto Nobian MEB Nobian Salt Teijin Aramid Avantium

Er is volop discussie over de uitkomsten van het Klimaatakkoord. “Eerlijk gezegd, vind ik dat die afbreuk doen aan het ambitieuze en positieve verhaal van Noord-Nederland”, stelt Site director Johan Visser.

Visser was namens Nouryon nauw betrokken bij de Industrietafel Noord-Nederland, samen met Avantium, BioMCN en TeijinAramid, en bij de uiteindelijke totstandkoming van het Klimaatakkoord Noord-Nederland. “Het noorden kan 30% bijdragen aan de landelijke CO2-reductie in 2030. We zien kansen om meer CO2 uit de lucht halen dan dat we uitstoten en om uit te groeien tot een netto-verbruiker van CO2!“

Enorme stap
Het Noordelijk bedrijfsleven ziet kansen om de internationale koppositie in te nemen. Een win-win voor het klimaat, voor werkgelegenheid en voor economische groei in het Noorden. Minder CO2 en meer werk. Een oplossingsrichting voor de 2030-doelstelling is het vervolgen van de weg om de huidige stoomproductie te vervangen door biostoom. “Op dat vlak hebben Delesto en Eneco met de groene stoomleiding al een enorme stap gemaakt. Zeventig procent van onze stoom wordt duurzaam opgewekt. Een prachtvoorbeeld van CO2-reductie. Die weg zullen we moeten vervolgen, bijvoorbeeld met de verbinding tussen de derde stoomleiding van EEW en ons huidige stoomnetwerk. Uitgedrukt in tonnen CO2 hebben we ten opzichte van 1990, dankzij een lager gasverbruik en energie-efficiëntiemaatregelen de emissie tot 48% teruggebracht.”

Zonlicht
In het Klimaatakkoord staan diverse concrete voorbeelden van bestaande en nieuwe activiteiten op het Chemie Park. Johan Visser: “De bioraffinage van Avantium en de komst van Photanol met een proeffabriek voor de productie van groene grondstoffen op basis van CO2 en zonlicht. Eén van die producten, groene azijnzuur, kan weer worden ingezet voor de productie van groene azijnzuur.” Verder studeert Teijin Aramid op de mogelijkheden om de kunststofvezel te verduurzamen en wil BioMCN met het gebruik van biogas als energiebron en CO2 en waterstof als grondstof groene methanol maken. “Met relatief geringe aanpassingen kan BioMCN zo’n 650 kton/jaar aan CO2 besparen.

Pluspunten
Hij ziet een prima uitgangspositie voor het Chemie Park. “Er is bedrijvigheid, schaalgrootte, beschikbaarheid van energie en grondstoffen en een prima infrastructuur om elektriciteit, stoom, proces- en afvalwater, perslucht en stikstof uit te wisselen. Wij zijn hét voorbeeld van een sterk geïntegreerde productieketen en uitermate kansrijk om die CO2-neutrale toekomst dichterbij te brengen. Onze ligging aan zee en in de nabijheid van de Eemshaven maakt directe aanvoer van groene, Noorse elektriciteit en windenergie van het Gemini-park mogelijk. Dat zijn pluspunten voor onze verdere ontwikkeling.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?