Subnavigatie

Informatiebijeenkomst over nieuw Rampbestrijdingsplan

4 juni 2019

Chemie Park Delfzijl en Veiligheidsregio Groningen organiseren dinsdag 18 juni gezamenlijk een informatiebijeenkomst over veiligheid en over het voor Nederlandse begrippen unieke Rampbestrijdingsplan van het Chemie Park.

De bijeenkomst vindt plaats op 18 juni in De Boegschroef, Handelskade West 12, 9934 AA te Delfzijl van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Rondom het thema ‘Veiligheid’ gebeurt veel. De bedrijven op het Chemie Park en Veiligheidsregio Groningen werken actief aan het voorkomen van incidenten voor medewerkers, contractors en de directe omgeving, voeren inspecties uit, werken aan programma’s en (technische) maatregelen op gebied van proces- en persoonlijke veiligheid en er zijn gezamenlijke oefeningen van bedrijfs- en overheidsbrandweer.

Tijdens de bijeenkomst wordt u in kleine groepjes geïnformeerd over de essentie van dit Rampbestrijdingsplan. Wat staat er in dit plan, wat behelst zo’n inspectie, bespreken we een scenario en hoe een bedrijf daarmee omgaat en geeft de bedrijfsbrandweer van het Chemie Park een toelichting over hun professionele werkwijze.

U kunt zich tot 12 juni aanmelden voor deze avond door een mail te sturen aan: jogchum.deboer@vrgroningen.nl

NB. De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende belangstelling.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?