Subnavigatie

Professioneel beeld na toelichting op nieuwe Rampbestrijdingsplan

3 juli 2019 OCI Methanol Europe Nouryon MCA Delamine Lubrizol Nobian Delesto Nobian MEB SGS Nobian Salt Stork Teijin Aramid JPB Logistics Falck Fire Services Dutch Glycerin Refinery J. Wildeman Storage & Logistics Avantium

Recent organiseerden Veiligheidsregio Groningen (VRG) en Chemie Park Delfzijl gezamenlijk een bijeenkomst, waarin het nieuwe Rampbestrijdingsplan voor het Chemie Park werd toegelicht.

Enkele tientallen vertegenwoordigers van bedrijven, overheden, waterschap, belangenorganisaties en VRG waren hierbij aanwezig. Het initiatief past in het kader van het programma Veiligheid Oosterhorn.

Uit oogpunt van wet- en regelgeving is een Rampbestrijdingsplan verplicht. Dat laat onverlet dat VRG en bedrijven een uniek plan hebben opgesteld. Uitgangspunt is dat het voor de bestrijding van een chloorincident of een brand in een tankpit niet uitmaakt bij welk bedrijf dit gebeurt, omdat aanpak en bestrijding identiek zullen zijn. Zo is het aantal scenario’s enorm beperkt, maar kunnen deze wel regelmatig door overheids- en bedrijfsbrandweer worden beoefend.

Totaalaanpak
Tijdens de bijeenkomst kwam een viertal onderwerpen nader aan de orde, zoals de totaalaanpak van bedrijven inzake veiligheid en het toelichten van enkele scenario’s voor een chemiebedrijf. Het accent lag hierbij op de wijze waarop het bedrijf zich inspant om incidenten te voorkomen middels een breed pakket aan maatregelen, variërend van het ontwerp van installaties, veiligheidsstudies, het opstellen van proceshandboeken, de uitvoering van onderhoudsprogramma’s tot en met structurele aandacht van het management voor veiligheid.

Domino-effecten
Een andere invalshoek waren de voorbereidingen en uitvoering van veiligheidsinspecties. Inspecteurs bekijken voorgaande rapportages, nemen proceshandboeken en onderhoudsprogramma’s door en praten uitvoerig met leidinggevenden en medewerkers. Hoe zien jullie instructies er uit? Waar is dit vastgelegd? Krijgen acties tijdige opvolging? Eigenlijk is een inspectie een analyse van de risico’s, waarbij ook rekening wordt gehouden met eventuele domino-effecten bij omringende bedrijven. De bedrijfsbrandweer lichtte hun werkwijze en optreden op het Chemie Park toe. Duidelijk bleek dat hun gemiddelde opkomsttijd ruim beneden de vereiste norm lag.

Professionaliteit
Bij de afsluiting heerste tevredenheid over wat men had gezien en gehoord. “Als aanwezige krijg je een goed beeld van de professionaliteit van de Veiligheidsregio en de betrokken bedrijven. Dat schept vertrouwen. Nul-risico bestaat niet, maar als burger zou ik zeggen dat veiligheid hier in goede handen is”, luidde de conclusie.

Programma Veiligheid Oosterhorn
In het kader van het programma Veiligheid Oosterhorn slaan Chemie Park Delfzijl, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Veiligheidsregio Groningen de handen ineen. Daarmee willen we tot uiting brengen dat veiligheid voor ons een essentieel thema is én dat we ons hiervoor gezamenlijk willen inspannen. We willen niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar we willen, daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

Bekijk de website van het veiligheidsprogramma
Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?