Subnavigatie

Mini-symposium Veiligheid Oosterhorn: “Samenwerking loont”

11 juli 2019 OCI Methanol Europe Nouryon MCA Delamine Lubrizol Nobian Delesto Nobian MEB SGS Nobian Salt Stork Teijin Aramid JPB Logistics Falck Fire Services Dutch Glycerin Refinery J. Wildeman Storage & Logistics Avantium

Het programma Veiligheid Oosterhorn heeft de afgelopen jaren best veel bereikt, zo blijkt als je alles op een rijtje zet. Tegelijkertijd blijft er nog genoeg te verbeteren, te realiseren en bij te dragen aan de nationale veiligheidsambities.

Tijdens het mini-symposium gingen we hier op in. “Samenwerking loont”, benadrukte Franz Lenselink, programmacoördinator van Veiligheid Oosterhorn. Er is sprake van verbeterde samenwerking op het veiligheidsthema, qua opleiden, trainen en oefenen, vergroting van het netwerk mede dankzij de Kennissessies, een positief leereffect dankzij multidisciplinair evalueren en samenwerking aan een gezamenlijke brandweer (PPS).

Allereerst kan het tempo omhoog en zouden er nog meer bedrijven moeten aanhaken. De vraag is wel: hoe bereiken en betrekken we ze? Hierbij kunt u helpen! “Deel de nieuwsbrieven met geïnteresseerden en nodig ze uit voor onze kennissessies”, adviseerde Harry Jasken, manager in- en externe betrekkingen van Nouryon, vanuit de zaal. De meeste deelnemers van het programma Veiligheid Oosterhorn doen dit er toch een beetje bij. Daarom zal er gewerkt moeten worden aan meer capaciteit en continuïteit. Ook zichtbaarheid kan helpen om bedrijven te verleiden mee te doen. Een van de doelen van het programma is volgens Franz dan ook, “dat bedrijven, werknemers, contractors en burgers veiligheid ervaren op de Oosterhorn.”

Lessons learned
Door de jaren heen hebben we onder andere geleerd om met verschillende ‘culturen’ om te gaan. We dragen met z’n allen de verantwoordelijkheid voor een groot gebied. Ondanks deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is er nog onvoldoende gemeenschapszin ontstaan. De wens is dan ook, dat op de Oosterhorn een community ontstaat, waarbinnen veiligheid, bedrijfscontinuiteit en imago centraal staan. Was dat wellicht al de ‘stip op de horizon’? Daarover werd na de pauze verder gebrainstormd.

Zie: http://www.veiligheidoosterhorn.nl/lessons-learned-de-stip-op-de-horizon/


Partners
Veiligheidsprogramma Oosterhorn bestaat uit zes partners, te weten: de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl, Veiligheidsregio Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en het Chemie Park Delfzijl

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?