Subnavigatie

Damster lyceum wint online ‘Beta Battle’

21 april 2020 Nouryon MCA Nobian Delesto Nobian MEB Nobian Salt

Eindwinnaar van de eerste online ‘Beta Battle’ is het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum uit Appingedam.

Normaal is de Bernoulliborg op de Zernike Campus het kloppend hart van deze finale, maar door de omstandigheden speelden vijf scholen de finaleronde online. Individueel eindigde Iva Beemster op de eerste plek, gevolgd door Marta Kavatsyuk, beiden van het Praedinius Gymnasium. Arvid Groeneveld van de winnende school eindigde op de derde plek. In 2019 was RSG de Borgen uit Leek de eindwinnaar.

De finale bestond uit drie opdrachten: wiskundig geheimschrift, een kennisquiz en het mysterie van de steen. In de straat van de finalisten was een steen gevonden en de leerlingen moesten een methode bedenken om het soortelijke gewicht van de steen te bepalen. Iedere finalist gebruikte op zijn eigen wijze de zogenaamde ‘onderdompel’ methode en legde deze vervolgens creatief op video vast. ‘Petje af voor de scholieren, ieder heeft ondanks de omstandigheden enthousiast en creatief meegedaan’ aldus digitaal gastheer Theo Jurriëns van de Faculteit Science & Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG.

Pittige vragen
Het event wordt georganiseerd door organisaties die lid zijn van het Jongeren en Technologie Netwerk JetNet, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. “De leerlingen tweede klas HAVO en VWO zijn geselecteerd door vier voorrondes met pittige vragen via internet” aldus Jurriëns. In deze voorrondes staan onderwerpen gerelateerd aan de deelnemende bedrijven centraal.

JetNet
In Jet-Net, een initiatief van overheid en een aantal grote ondernemingen, zetten bedrijven samen met HAVO/VWO-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. De activiteiten zijn gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en op het zichtbaar maken van de toekomstperspectieven in de techniek.

Deelnemende scholen
Vincent van Gogh en Dr. Nassau College Assen, CSG Dingstede Meppel, Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Appingedam, Carmel College en Esdal College Emmen, CSG Liudger Drachten, Leeuwarder Lyceum Leeuwarden, Praedinius Gymnasium Groningen, Stadslyceum Groningen en RSG de Borgen Leek.

Deelnemende bedrijven
BASF, FrieslandCampina, NAM, Nouryon, Philips, Provincie Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen en Wetsus.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?