Subnavigatie

Lubrizol wil scherp blijven ten aanzien van veiligheid

6 juli 2020 Lubrizol

De vestiging van Lubrizol op Chemie Park Delfzijl is drie jaar op rij ongevalvrij.

“Een goed resultaat, maar het blijft belangrijk om altijd scherp te blijven ten aanzien van veiligheid”, aldus manufacturing manager Boelo Raske. Een deel van het veiligheidsbeleid wordt Europees aangestuurd en kent een nauwe samenwerking. Zo worden ongevallen gedeeld en worden er thema’s gekozen waar gezamenlijk aandacht aan besteed wordt.

Hand safety
Uit de ongevalsstatistieken vanuit de Europese vestigingen bleek dat een groot deel van de incidenten en ‘bijna raaks’ te maken had met hand safety. Incidenten met snijwonden, beknellingen en verbrandingen. Boelo: “Dit was afgelopen jaar ons thema. Op alle sites werden assessments uitgevoerd om de risico’s met betrekking tot hand safety goed in kaart te brengen. Dit hebben wij ook gedaan en dat resulteerde in een lijst met verbeterpunten, die deels nog moet worden uitgevoerd. Het thema is daarom verlengd tot en met 2020.”

Voorkomen is beter
“Binnen de site hebben we een maandelijks veiligheidsprogramma, waaraan alle medewerkers deelnemen zoals het houden van veiligheidsrondes; 5S rondes; controle van werkvergunningen; JSA’s; Hazops en dergelijke”, legt Boelo uit. “Ook wordt het schrijven van ‘bijna raaks’ gestimuleerd en kan elke medewerker een MOC starten. Op deze wijze proberen we aan de preventieve kant zoveel mogelijk acties te nemen om het risico op ongevallen te verkleinen.”

Delen
“Een incident is snel gebeurd en het is erg belangrijk goede focus te blijven houden”, vindt hij. “Het is belangrijk hiervan te blijven leren! Initiatieven binnen het CPD zijn ook belangrijk, zoals het delen van incidenten en ongevallen en het vorig jaar opgestarte Contractor Safety Platform met bijeenkomsten over de thema’s Lototo en LMRA.”
 

Afkortingen:
JSA = Job Safety Analysis
Hazop = Hazard and Operability study
MOC = Management of Change
LoToTo = Lock Out, Tag Out, Try Out
LMRA = Laatste Minuut Risico Analyse
5S = opgeruimde werkplek door: sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren, standhouden
OSHA = Occupational Safety and Health Administration

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?