Subnavigatie

Groningen Seaports investeert fors in bedrijventerrein Heveskes

9 juli 2020

Groningen Seaports (GS) gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes tussen het Chemie Park Delfzijl en Damco, geschikt te maken voor uitgifte en in te richten en aan te sluiten op de bestaande wegen, kabels en leidingen.

Hiermee geeft GS invulling aan de ontwikkeling en exploitatie van industrieterreinen en draagt bij aan werkgelegenheid en duurzame economische groei in de regio. Dit deel van het industriegebied zal naar verwachting werk gaan bieden aan 200 tot 250 mensen.

Onlangs maakte Heuvelman GSO bekend zich op dit terrein te gaan vestigen. Eerder al hadden SkyNRG en Avantium hun intentie uitgesproken voor vestiging in de nabijheid van het Chemie Park Delfzijl. Ook North Water is voornemens haar activiteiten uit te breiden dankzij de vele projecten die nu actueel zijn. Na het bouwrijp maken ligt er een terrein met direct bebouwbare kavels, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de beoogde afnemers. Het project wordt in fases uitgevoerd, zodat de definitieve indeling van het terrein nog flexibel blijft.
 

Wisselwerking
Cas König van Groningen Seaports noemt dit een mooi voorbeeld van industriële wisselwerking, waarbij in nauwe samenhang met de omliggende bedrijvigheid een terrein wordt ontwikkeld. “Samen met overheden, bedrijven en andere instanties scheppen we hier een optimaal vestigingsklimaat. Dit maakt de weg vrij voor geïnteresseerde bedrijven om hun plannen te realiseren. Het betekent een sterke impuls voor de ontwikkeling van de energietransitie in het algemeen en de duurzame economische activiteiten in Delfzijl in het bijzonder.”

Faciliterende gezamenlijke infra
Naast de basisinfrastructuur als wegen, watergangen en nutsinfra zal bedrijventerrein Heveskes met de bestaande utiliteiten van het Chemie Park Delfzijl verbonden worden. Groningen Seaports zal een groot deel van deze utiliteiten gaan realiseren en exploiteren. Ook een waterstofinfrastructuur maakt hiervan deel uit, waarbij GS de zelf ontwikkelde kunststofwaterstofleiding inzet. Verder zullen op het terrein gezamenlijke faciliteiten als parkeervoorzieningen, een poortgebouw en weegbrug, inclusief dienstverlening, worden ontwikkeld.

Sterk ecosysteem
Cas König: “Met het toekomstbestendig maken van dit terrein werken we volop aan een circulaire economie. Deze regio biedt met Chemport Europe een sterk ecosysteem voor groene chemie. Daar zetten we vol op in. We hebben als doel om de chemische industriecluster voor 2050 volledig klimaatneutraal te laten zijn. Met deze investering en het aantrekken van toonaangevende bedrijven krijgt die visie steeds meer gestalte.”

Werkzaamheden gestart
De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en bestaan onder andere uit het ophogen van het terrein, de ontmanteling van een oud baggerspeciedepot, het aanleggen van sloten, wegen, een omheining en een toegangspoort. Ook zal er een laad- en losfaciliteit in het Oosterhornkanaal worden gebouwd. De werkzaamheden zijn nodig om nieuwe bedrijven te kunnen faciliteren op het al jarenlang braakliggende terrein van 42 hectare, waarvan uiteindelijk 29 hectare uitgeefbaar is voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van het terrein vindt vanaf nu gefaseerd plaats tot en met 2024.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?