Investering Heveskes belangrijk voor toekomst site

2 oktober 2020

"Een prima ontwikkeling voor industriegebied Oosterhorn in het algemeen en het Chemie Park in het bijzonder”, luidt de reactie van site director Johan Visser.

Hij is tevreden dat Groningen Seaports (GS) ruim €25 miljoen investeert om Heveskes, het terrein tussen onze site en de aluminiumfabriek, te ontwikkelen. “Een belangrijke stap in een mogelijke toekomstige uitbreiding van de site. Diverse bedrijven willen zich daar graag vestigen én gebruikmaken van onze gemeenschappelijke diensten.”

Site services
Visser denkt daarbij onder andere aan SkyNRG die hier een fabriek voor de productie van biokerosine zou willen vestigen. De hiervoor benodigde waterstof zou afkomstig kunnen zijn van een waterstoffabriek van Nouryon en Gasunie. Verder overweegt Avantium de mogelijke vestiging van een nieuwe FDCA-fabriek naast het Chemie Park Delfzijl en Evonik. Het liefst met gebruikname van de site services.

Verwelkomen
"Wanneer we vergroening van de chemie en de energietransitie concreet willen invullen, kunnen we niet zonder een goede infrastructuur. Een directe verbinding met utiliteiten van de site, zoals water, stoom, energie en perslucht, in combinatie met gezamenlijke inspanningen op het gebied van vergroening, duurzaamheid en veiligheid, helpen bij het aantrekken van nieuwe bedrijven”, aldus de site director. “We staan landelijk goed te boek: ruimte, goede basisvoorzieningen en nauwe connecties met diverse instanties. De site ligt gunstig, heeft prima verbindingen en kent goed opgeleide medewerkers. En met nieuwe ontwikkelingen, zoals vergroening en waterstof, zal de interesse van de hooggekwalificeerde mensen om hier te komen werken, alleen maar toenemen. Als site director zal ik hen graag verwelkomen.”

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?