Subnavigatie

Concrete invulling van samenwerking Falck en Evonik

9 oktober 2020 Falck Fire Services

“Op basis van een heldere visie hebben we concrete stappen gezet om met onze buren samen te werken”, zegt Robbert Pronk, Operations manager van Falck.

“Samen met Chemie Park Delfzijl en ‘buurman’ Evonik zijn er afspraken gemaakt op het gebied van preventieve veiligheidstaken en brandweerzorg. “Op het Chemie Park blijft de brandweerzorg uiteraard gewaarborgd.”

Vestigingsklimaat
Insteek was het helpen van buren in geval van een calamiteit en het bieden van een passende brandveiligheidszorg voor de Oosterhorn. Pronk: “De site en industriegebied Oosterhorn zijn volop in ontwikkeling met groei en innovatie binnen bestaande bedrijven en met het vestigen van potentiële nieuwe bedrijven. De manier waarop de brandveiligheid op onze site is georganiseerd, wekte de interesse van enkele andere bedrijven. Uit oogpunt van vestigingsklimaat kan nu passende brandveiligheidszorg worden aangeboden.” 

Paraatheid
Falck handhaaft de paraatheid en korte aanrijdtijden voor het Chemie Park en is tegelijkertijd Evonik heel gericht van dienst middels brandweerzorg, veiligheidstrainingen en inspecties van bijvoorbeeld kleine blusmiddelen. Voor deze preventieve taken heeft Falck een extra dagdienstmedewerker aangenomen. “In geval van een incident bij Evonik is onze inzet afgestemd met het Chemie Park Delfzijl en de Veiligheidsregio Groningen. Als Falck zijn we een aanvullende eenheid die als eerste ter plaatse zal zijn, kunnen we de verkenning starten, de inzet opbouwen en waar mogelijk ook starten. De overheidsbrandweer zal met 15 minuten ter plaatse zijn en het incident overnemen”, aldus de Operations manager van Falck.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?