Subnavigatie

Stop Delamine kent vier kleuren

10 november 2020 Delamine Stork

Het had wat voeten in aarde om alles zeven weken eerder te regelen, maar er is veilig en conform de planning gewerkt en niemand heeft corona opgelopen.

Tijdens de Delamine-stop werden 150 inspecties, een kleine 300 klussen en verschillende tie-ins voor de installatie van de crystallizer met succes uitgevoerd. Op piekdagen waren er 250 man aan het werk.

Eenrichtingsverkeer
Naast de ‘gewone’ veiligheidsregels zijn er veel extra maatregelen genomen om corona-proof te werken. De anderhalve meter afstand was uitgangspunt. Er werden met behulp van steigermateriaal en signalering speciale looppaden met eenrichtingsverkeer aangelegd. Er stonden grote festivaltenten die als kantine en als kleedruimte dienden en er was een extra personenlift in de fabriek. En dan waren er nog de handsfree desinfectiepalen, buitenwasbakken, extra toiletten, extra koffieautomaten en veel signalering.

Vier kleuren
Tijdens het omkleden en het kantinegebruik werd in samenwerking met Stork een systeem met polsbandjes met vier kleuren opgezet. Elke kleur correspondeerde met tijdsloten om zich om te kleden en gebruik te maken van de kantine. De kleuren kwamen terug op alle kledingkasten en waren zo aangebracht dat iedereen met dezelfde kleur zich op ruime afstand van zijn buurman kon omkleden. Daar waar de anderhalve meter afstand niet kon worden gehandhaafd, was het dragen van gelaatsscherm verplicht.

Kleine groepjes
Om de rijen bij de poort en daarmee de contactmomenten zo klein mogelijk te houden, werd een week voorafgaand aan de stop al begonnen met kleinschalige kick-off meetings. Gelet op de omvang van de groepen was er een heel direct contact met de mensen mogelijk. Gelet op het aantal anderstalige werknemers werkte dit goed. Het overgrote deel van de mensen had al in de week voor de start van de onderhoudsstop een toegangspas, persoonlijke beschermingsmiddelen en hun gekleurde polsbandje.
Delamine en Stork overwegen om het werken in kleine groepen in toekomstige stops te handhaven.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?