Subnavigatie
nicholas-doherty-pONBhDyOFoM-unsplash.jpg

Grootschalige productie groene waterstof voor de chemie

7 december 2020 OCI Methanol Europe Nouryon MCA Nobian Delesto Nobian MEB Teijin Aramid

NortH2, een ambitieus project om op grote schaal groene waterstof te maken in Noord-Nederland, wordt uitgebreid. Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland, verwelkomen twee nieuwe partners, RWE en Equinor.

Gezamenlijk willen zij bijdragen aan de internationale ambitie om grensoverschrijdend groene waterstof te gaan produceren en een internationale waterstofmarkt te ontwikkelen.

Chemie Park Delfzijl
Realisering van de plannen van NortH2 zijn een flinke stap in de concretisering van de Industrie-agenda Noord-Nederland. Het noorden is al knooppunt voor aanlanding van elektriciteit en de industrie op Chemie Park Delfzijl, bijvoorbeeld BioMCN, Nouryon en Teijin Aramid,  gebruikt al waterstof als grondstof. Gasunie en Nouryon hebben plannen voor de bouw van een waterstoffabriek op de site. Voor grootschalige groene waterstof en verdere elektrificatie is meer groene elektriciteit nodig afkomstig van ‘wind op zee’.

10 megaton
North2 voorziet een stapsgewijze groei van de capaciteit van 1 GW in 2027 tot meer dan 10 GW in 2040. De stroom van deze windparken kan worden gebruikt voor de productie van groene waterstof. Het consortium beoogt om in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

Samenwerking is vanzelfsprekend én noodzakelijk
"We zijn erg blij met het toetreden van RWE en Equinor tot het consortium van NortH2. Deze uitbreiding sluit aan bij de internationale ambities van het project. Daarnaast zijn RWE en Equinor geen onbekenden in de Eemshaven en Noord-Nederland, en kunnen we van elkaars kennis en kunde gebruikmaken om het grootste groene waterstofproject van Europa verder te ontwikkelen", aldus Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?