Subnavigatie

Nieuwe signalering bij Delamine

16 augustus 2021 Delamine

Delamine heeft de signalering verbeterd. Er zijn nieuwe borden geplaatst en de oranje zones en de daarbinnen geldende regels zijn nog duidelijker aangegeven.

“Als je niet duidelijk aangeeft wat de regels zijn, dan kun je ook niet handhaven. Dat kan nu wel”, constateert veiligheidskundige Jos Detollenaere vol trots. Hij keek bij verschillende bedrijven op en bij het Chemie Park Delfzijl. Op basis van ‘best practices’ maakte hij een ontwerpplan dat met de firma Blomsma, een in signalering gespecialiseerd bedrijf, werd uitgewerkt.

Sluipverkeer
“De symbolen op de borden moeten voor zich spreken. Er zijn duidelijke oranje lijnen langs de verschillende zones en we plaatsten, waar nodig, slagbomen om sluipverkeer tegen te gaan.” Al met al zijn er 32 grote borden en 100 kleinere borden gekomen die iedereen duidelijk maken welke regels waar gelden en welke routes gevolgd moeten worden. “En zonder toestemming van de wachtchef mogen er geen auto’s in de gebieden tussen de oranje zones komen.”

Nuttig
De ATEX-zones zijn ook beter aangegeven. “We hebben hiervoor speciale klapborden ontwikkeld. Tijdens een stop bij een lege fabriek kunnen we na de-classificatie de ATEX-zonemarkering wegnemen door de borden eenvoudigweg om te klappen”, zegt hij.

Gang
Voor Delamine groen licht gaf, werden medewerkers in staat gesteld om hier commentaar op te geven. Daartoe hingen papieren concepten van de borden in de gang. Jos: “Daar kwamen best veel dingen uit naar voren. Nuttige reacties die we hebben meegenomen in de definitieve uitwerking.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?