Subnavigatie

Chemie Park onderzoekt veiligheidsbeleving omgeving

27 september 2021

In hoeverre bent u bekend met Chemie Park Delfzijl? Hoe veilig voelt u zich als omwonende van Chemie Park Delfzijl? Wat zou het Chemie Park moeten doen om uw gevoel van veiligheid te vergroten?

Deze drie en nog andere vragen staan in een onderzoek dat momenteel door Iris Geerts, studente Communicatie aan de Hanze University, wordt uitgevoerd in opdracht van het Chemie Park. Het onderzoek richt zich op de veiligheids- en omgevingsbeleving in Delfzijl met als doel dit te verbeteren aan de hand van communicatie. Doelgroep zijn inwoners van Delfzijl van 25 jaar of ouder.

Ongewis
“Delfzijl zal niet merken dat wij chemische stoffen produceren. Dit citaat van een voormalige plant manager geeft het belang van veilig werken én de relatie met de omgeving treffend weer”, aldus Harry Jasken, Manager In- en Externe Betrekkingen van Chemie Park Delfzijl. “We communiceren regelmatig over onze activiteiten op de website en in sociale media. Ook over incidenten. We ontvangen daarover eigenlijk nooit negatieve opmerkingen. Maar de vraag hoe de omgeving daadwerkelijk denkt over onze site is daarmee nog niet beantwoord. Ook de veiligheidsbeleving van omwonenden blijft in het ongewisse.”

Eerlijke dialoog
Communicatiestudente Iris Geerts licht haar onderzoek toe: “Omwonenden worden actief benaderd met vragen over hun beeld van de activiteiten van het Chemie Park in het algemeen en van hun veiligheidsbeleving in het bijzonder. Op de site is het credo: ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’. Veiligheid van mens, milieu en maatschappij staan hoog in het vaandel. Maar het gaat ook om een open en eerlijke dialoog met de omgeving. Nu en in de toekomst is maatschappelijke verantwoordelijkheid een kernbegrip en daaronder is het verbeteren van de leefomgeving en de relatie met de omgeving een belangrijk doel.”  

QR-code
Vanaf woensdag 22 september tot en met 6 oktober is de vragenlijst online in te vullen. Tevens zijn een aantal vragenlijsten per post naar omwonenden in Delfzijl verzonden. Op deze versie is een QR-code geplaats, zodat de vragenlijst ook digitaal ingevuld kan worden. Door de QR-code met de camera van een telefoon of tablet te scannen, opent de vragenlijst. Ten slotte zijn er flyers met QR-codes erop verspreid. Hoe meer inwoners van Delfzijl van 25 jaar of ouder de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder het onderzoek en hoe beter Chemie Park Delfzijl haar communicatie kan aanpassen aan uw wensen.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?