Subnavigatie

Mega-oefening met meer dan honderd mensen

14 oktober 2021 Nouryon MCA Delamine Lubrizol Nobian MEB Teijin Aramid Falck Fire Services

‘Operatie Groenling’ is méér dan alleen de codenaam voor een grote oefening later deze maand.

“Het bewijst een groeiend onderling vertrouwen en weerspiegelt het belang dat wij als Chemie Park aan veiligheid geven”, stelt QHSE-manager Luc Franssen van Nobian. Hij bereidt de mega-oefening voor in samenwerking met collegabedrijven van het Chemie Park, Falck, Groningen Seaports en de Veiligheidsregio Groningen. Veel hulpverleners zullen aan de oefening deelnemen: brandweer, politie en vertegenwoordigers van gezondheids-, overheids- en hulpdiensten. Het gaat al snel over de inzet van meer dan honderd mensen en van tientallen voertuigen van de hulpverlening.

Pufjes stoom
De manager QHSE is tevreden over de inzet, professionaliteit en creativiteit. “We hebben veel variabelen tot onze beschikking. Chemiebedrijven als Delamine, Lubrizol, Nobian, Nouryon en Teijin Aramid. Met ammoniak, aniline, azijnzuur, chloor, methanol en zoutzuur zitten we ruim in de chemische stoffen. We hebben voldoende ingrediënten voor een stevige rampencocktail.”      

Voldoende?
De oefenstaf vult niet alles vooraf in. De windrichting hangt af van de dag zelf en de noodzaak tot het wel of niet ontruimen wordt open gelaten. De stuurgroep is nieuwsgierig hoe de oefening in de praktijk wordt opgepakt. “Hoe snel zijn de benodigde professionals ter plekke? Zijn er voldoende mensen ter ondersteuning? Krijgen we contact met onze crisismedewerkers en bedrijfsdeskundigen en kunnen zij de site ook bereiken? We willen in de praktijk zien hoe zaken worden opgepakt en hoe men onderling communiceert!”

 

Leden van de Stuurgroep

 • Ingrid van Elst, Veiligheidsregio Groningen (VRG), teamleider Brandweerzorg;
 • Arnold Nicolaas, VRG, Medewerker Brandweerzorg (industrie en zeehavens);
 • Pieter van der Wal, Groningen Seaports, havenmeester;
 • Jan Timmerman, Nouryon, QHSE manager;
 • Jaap Bos, Delamine, QHSE-manager;
 • Wouter Joostens, Falck, locatiemanager Delfzijl;
 • Luc Franssen, Nobian, QHSE&S-manager (tevens voorzitter van de Stuurgroep)
 • Richard Werkman, VRG, Vakspecialist vakbekwaamheid brandweer

Wat zijn de doelstellingen?

Operatie Groenling richt zich op het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking tijdens incidenten, het leren kennen van elkaar, elkaars processen en de onderlinge communicatie.

 • beeldvorming (wat is er aan de hand en delen we hetzelfde beeld hierover),
 • prioritering (wat pakken we het eerst aan)
 • planvorming (hoe pakken we het incident aan).
Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?