Subnavigatie

Operatie Groenling: “En we hebben er ook weer van geleerd”

8 november 2021

Een traumaheli die een leiding met chemische stoffen raakt, een giftige chloorwolk, neervallende brokstukken en meerdere slachtoffers. Oftewel, een flinke ‘rampencocktail’.

Dit was in grote lijnen het scenario van Operatie Groenling, de codenaam voor de recente grootschalige oefening op het Chemie Park Delfzijl. Een samenwerking tussen bedrijven op het park, Falck, Gemeente Eemsdelta, Groningen Seaports en Veiligheidsregio Groningen. Doel van de oefening was het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking, om op basis van hetzelfde beeld en afweging tot een gedeelde aanpak te komen. Aan de oefening deden meer dan honderd hulpverleners van brandweer, politie en vertegenwoordigers van gezondheids-, overheids- en hulpdiensten mee.

Begrip

QHSE-manager Luc Franssen van Nobian, voor de oefening eerste aanspreekpunt voor het Chemie Park, spreekt zijn tevredenheid uit. “Ik ben positief over de voorbereiding en het verloop. Ik bespeurde veel bereidheid en enthousiasme. Alle deelnemers deelden het belang van deze oefening en wilden graag meedoen. Zelf stel ik vast dat, vooruitlopend op de nog te houden inhoudelijke evaluatie, we elkaar steeds beter weten te vinden. Er is meer wederzijds begrip.”

Prachtig
Ook Ingrid van Elst, teamleider bij Veiligheidsregio Groningen en een van de initiatiefnemers van de oefening, kijkt er met een positief gevoel op terug: “Het was een prachtige oefening. Mensen hebben de gelegenheid gekregen elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Dat gaat helpen als er echt iets aan de hand is. En we hebben er ook weer van geleerd, zodat we enkele procedures nóg beter kunnen maken.” Binnenkort vindt een gezamenlijke evaluatie van de leermomenten plaats.

Steeds belangrijker
Als spreekbuis van het Chemie Park zou Luc Franssen nog meer focus willen zien op gezamenlijk trainen en oefenen. “Als site doen we dat, in nauwe samenwerking met onze bedrijfsbrandweer Falck, al volop. Bij een dalend aantal incidenten wordt het gezamenlijk trainen en oefenen steeds belangrijker. Een oefening van deze omvang doe je niet jaarlijks, maar bijvoorbeeld elke vijf jaar. En tussentijds doen we dan ‘table top-oefeningen', waarbij we in een oefenruimte een noodsituatie naspelen met alle partijen.”

Bekijk de film!
Klik hier om de korte film van Operatie Groenling te bekijken (3 minuten)

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?