Subnavigatie

Online ‘inloopavond’ waterstofproject Djewels

6 december 2021 Nobian MEB

Gasunie en Nobian willen omwonenden en belangstellenden op 15 december digitaal informeren over de stand van zaken van de bouw van een waterstoffabriek.

Voor Gasunie en Nobian is groene waterstof een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen en brandstoffen. Beide bedrijven zien groene waterstof als onmisbaar voor de verduurzaming van de industrie, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van groene chemie. Om die reden willen zij op het Chemie Park Delfzijl een elektrolyse-installatie bouwen: een installatie die schone elektriciteit omzet in groene waterstof. Dit project heet Djewels.
 
Stand van zaken
De vergunningen voor Djewels worden in december of in januari ter inzage gelegd. Op dit moment is de exacte datum nog niet bekend. Vanaf het moment van publicatie van de ontwerpvergunning kunt u gedurende een termijn van zes weken reageren op deze vergunningen. Om u te informeren over de stand van zaken van het project organiseren Gasunie en Nobian een online informatiebijeenkomst.
 
Toelichting en vragen
Gasunie en Nobian starten de bijeenkomst met een korte uitleg over Djewels en de fase waarin het project zich bevindt. Vervolgens geven ze een toelichting op de invloed van Djewels op het milieu, geluid en veiligheid. Tot slot informeren zij aan op welke wijze mensen kunnen reageren op de terinzagelegging van de vergunningen. Er is gedurende de hele bijeenkomst ruimte voor vragen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via djewels1@gasunie.nl
Na uw aanmelding krijgt u per mail nadere informatie over de manier waarop u kunt deelnemen.

Programma:

20:00 uur         Start inloopavond
20:05 uur         Toelichting op het project Djewels
20:15 uur         Bespreking thema’s milieu, geluid en veiligheid
21:00 uur         Einde inloopavond

We organiseren deze online inloopavond op:

Datum:            15 december
Tijd:                 20.00 - 21.00 uur
Locatie:           Online bijeenkomst via Teams

Gasunie en Nobian hadden het liefst een ‘echte’ inloopavond georganiseerd, maar in het licht van Corona is dat helaas niet mogelijk.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?