Subnavigatie

Chemie Park Delfzijl ondertekent Integrale Agenda Eemsdelta

9 december 2021 OCI Methanol Europe Nouryon MCA Delamine Lubrizol Nobian Delesto Nobian MEB SGS Nobian Salt Stork Teijin Aramid JPB Logistics Falck Fire Services Dutch Glycerin Refinery J. Wildeman Storage & Logistics Avantium Verwater Industrial Services Photanol

Vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector hebben, samen met burgemeester Gerard Beukema, hun handtekening gezet onder een intentieverklaring.

Deze verklaring heeft tot doel de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te versterken, knelpunten op te lossen en de voorwaarden voor de ontwikkeling van Eemsdelta te verbeteren.

Vliegwiel
De  ontwikkeling van de Campus Eemsdelta Groningen was voor Beukema aanleiding om een groot aantal partijen samen te brengen. Beukema: "We spraken over de diverse transities in de regio die vragen om investeringen, kennis, innovaties en voldoende gekwalificeerd personeel op mbo-, hbo- en universitair niveau. De Campus in Appingedam kan een vliegwiel zijn voor een unieke samenwerking rond de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en een 'innovatie hotspot' in de regio zijn. Overheid, onderwijs en ondernemers staan allemaal voor hun eigen uitdagingen, maar hebben daarin gezamenlijke belangen. Nu we de intentieverklaring hebben getekend gaan we werken aan een gezamenlijke gebiedsagenda."

Winwin
Site Director Johan Visser van Chemie Park Delfzijl en Nobian vindt de ondertekening een belangrijke stap. “En relevant voor alle bedrijven op het Chemie Park Delfzijl. We hebben bijna allemaal te maken met toenemende vergrijzing en moeten inspelen op een forse uitstroom van ervaren mensen in de komende jaren. Als chemie en techniek zijn we daarom op zoek naar jong talent om deze plekken in te vullen. Een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven is in dat opzicht cruciaal en biedt alle partijen een winwin. Ik denk dat we hiermee als bedrijfsleven een passende brug slaan met de samenleving.”

Daadkrachtig
Frans Musters, voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, ondersteunt het initiatief van Beukema van harte. "In de Eemsdeltaregio zijn alle voorwaarden aanwezig om de energietransitie in Nederland uit te voeren. Maar dan moeten we eensgezind optrekken om hiermee voortvarend aan de slag te gaan. Deze intentieverklaring symboliseert die wil om hier samen echt werk van te maken. De daadkrachtige Eemsdelta loopt voorop, dat moet ons motto zijn."

Ontdekken
Voor Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, is het belang van samenwerking overduidelijk: "Met de Universiteit van het Noorden werken we al samen met de verschillende partijen in Eemsdelta. We willen jong talent boeien en binden aan de regio. De Campus Eemsdelta is de plek waar we hen kunnen laten ontdekken, weten, maken en doen. Dat is belangrijk voor het realiseren van brede welvaart in de regio."

Extra impuls
John Wierenga, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, voegt daar aan toe: "Bundeling en focus aanbrengen geeft een extra impuls. Bijzonder is, dat ook het voortgezet onderwijs een plek heeft gekregen in de samenwerking. Daardoor maken ook deze leerlingen kennis met de ontwikkeling van deze regio."

Breed draagvlak
De intentieverklaring werd onder andere ondertekend door Amasus Shipping, Chemie Park Delfzijl, gemeente Eemsdelta, Groningen Seaports, Hanzehogeschool Groningen, Noorderzorg, Rijksuniversiteit Groningen, ROC Noorderpoort, Royal Wagenborg, SBE, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Stichting De Hoven en Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta (foto: Yolanda Wals)

Nieuwe Campus Eemsdelta
De Nieuwe Campus Eemsdelta Groningen biedt een gevarieerd aanbod van onderwijs, waarin scholen met elkaar én met verenigingen en bedrijven uit de regio samenwerken. Door het leggen van deze verbindingen kunnen leerlingen meer leren over bijvoorbeeld economie, techniek en wetenschap.
De Campus gaat huisvesting bieden aan ongeveer 1.700 leerlingen van vier scholen voor voortgezet onderwijs en mbo: George Martens School, Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, Theda Mansholt College en Noorderpoort.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?