Subnavigatie

Samenwerking Stork en BouWatch

13 december 2021 Nouryon MCA Nobian MEB Stork

Met de aan- en afmeldzuilen van Bouwatch is Stork op iedere turnaround in control

Vanuit het Chemie Park Delfzijl organiseert Stork de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van onderhoudstops voor vele fabrieken. “We sturen dan, namens onze opdrachtgevers, veel verschillende partijen aan. Zo’n stop leidt tot ontzettend veel bewegingen van medewerkers. Dit vergde heel veel tijd en energie van onze voormannen, terwijl wij die juist zo min mogelijk willen belasten met administratieve werkzaamheden. Met het gebruik van de aan- en afmeldzuilen van BouWatch krijgen we exact inzicht in deze bewegingen. Zo weten we altijd wie wanneer op de werklocatie aanwezig is en was. Erg waardevolle data voor ons”, aldus Peter Wassing, Asset Delivery Manager van Stork. Recent werd dit bij de stops van de chloorfabriek van Nobian en de monochloorazijnzuurfabriek van Nouryon gebruikt. “Dat werkte prima. Wij gaan dit evalueren, waar mogelijk verbeteren en dit komend jaar weer toepassen.”

Situatiespecifiek
Jelle Anema, Key-Accountmanager van BouWatch: “We helpen Stork met het inzichtelijk maken van de bewegingen tijdens een onderhoudsstop. Dat doen we middels een situatiespecifieke aanpak. We kijken samen met de klant naar de exacte behoefte, regelen het voor de klant goed in en zorgen dat dit bruikbare en gewenste output oplevert. In een complexe onderhoudsstop bij een chemische fabriek, met soms wel honderden extra mensen in korte tijd aanwezig zijn, wil je immers geen tijd verspillen!”

Inzichtelijk
De aan- en afmeldzuil van BouWatch kan worden ingezet voor aanwezigheidsregistratie, maar kan tegelijkertijd een transparante databron voor verrekeningen met leveranciers en subcontractors. Zo is een bedrijf ‘in control’ inzake arbeidstijdenregistratie, maar geeft het ook inzicht in de werkelijk gemaakte uren, de voortgang en de kosten. Naast deze aan- en afmeldzuilen beschikt BouWatch ook over een meer uitgebreide check-in optie.

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met Peter Wassing van Stork: 
M: +316 12 85 14 47
E-mail: peter.wassing@stork.com

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?