Subnavigatie

H2eron, een ‘state of the art’ installatie van 40 MegaWatt

31 oktober 2022 Nobian MEB HyCC

Omwonenden en geïnteresseerden kregen tijdens een recente info-bijeenkomst een inkijkje in het ontwerp en de werking van de nieuwe waterstoffabriek H2eron.

Centraal stond de bijdrage aan verduurzaming en de veiligheid van de fabriek. Ook de beperkte impact op het milieu, het ontwerp en het vergunningsproces kwamen aan bod. In H2eron, voorheen Djewels2, werkt HyCC, onderdeel van Nobian en GIG, nauw samen met SkyNRG, Groningen Seaports en leveranciers.

Alkaline
Volgens projectmanager Anna Giatti van HyCC zal H2eron zal straks groene waterstof produceren voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof. “Het gaat om een ‘state of the art’ installatie van 40 MegaWatt, waarin we op basis van alkaline-technologie water splitsen in zuurstof en waterstof. Dit proces is helemaal elektrisch en veroorzaakt geen CO2 of andere schadelijke emissies.”

85%
De waterstoffabriek komt op het Heveskes-terrein, direct grenzend aan de huidige site. Anna Giatti: “Wij gaan groene waterstof leveren aan SkyNRG. Deze leverancier van duurzame kerosine gaat, eveneens op het Heveskesterrein en naast de H2eron-installatie, een fabriek bouwen voor de productie van duurzame kerosine. SkyNRG gebruikt hiervoor, naast ‘onze’ waterstof, biologische restoliën. Daarmee kan in vergelijking met conventionele kerosine tot 85% aan CO2 worden bespaard.“

Natura 2000
Bij de bouw van de waterstoffabriek is tijdelijk sprake van stikstofemissie vanwege de inzet van voertuigen en verkeersbewegingen. Tijdens de gebruiksfase van de fabriek is nauwelijks sprake van stikstofemissies. Deze beperken zich in hoofdzaak tot verkeersbewegingen en zijn voornamelijk gerelateerd aan onderhoudsactiviteiten. Er is evenmin sprake van significante effecten op omliggende Natura 2000-gebieden (Waddenzee).

Besluitvorming
De vergunningen voor het project liggen tot mid-november ter inzage bij de Provincie. Daarna worden eventuele zienswijzen verwerkt en neemt de Provincie een besluit. Belanghebbenden hebben daarna zes weken de tijd om beroep aan te tekenen. Daarna is de beschikking onherroepelijk. Doel is om in 2024 te beginnen met de bouw van de fabriek, zodat in 2025 de eerste waterstof kan worden geleverd.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?