Subnavigatie

Geplande en onverwachte inspecties bij Nobian

14 november 2022 Nobian MEB Nobian Salt

Nobian heeft recente geplande BRZO-inspectie bij de chloorfabriek alsmede de onverwachte inspecties bij de zout- en de chloorfabriek prima doorstaan.

Over de voorlopige terugkoppeling van de geplande BRZO-inspectie is Anne Arkenbout, Operations Manager van de chloorfabriek van Nobian, tevreden. “Een prima resultaat met mooie complimenten en enkele nuttige leerpunten. De medewerkers van Veiligheidsregio Groningen, Omgevingsdienst Groningen, Rijkwaterstaat en de Arbeidsinspectie, keken deze keer vooral naar werking, onderhoud en risico’s van de chloorvernietiging. Men heeft ons als zeer deskundig ervaren.”

Duidelijk
De werking van deze installatie -  de chloorvernietiging is altijd nodig in verband met de aanwezigheid van chloor in de installatie en vereist daarom een hoge betrouwbaarheid - is duidelijk en uitvoerig uitgelegd. Scenario’s en mitigerende acties blijken voldoende beheerst en er is er goed zicht op de voortgang van openstaande acties. Bij de rondgang maakte de chloorvernietiging een nette indruk.

Betrouwbaarheid
Op gebied van onderhoudsmanagement voerde het inspectieteam enkele steekproeven uit. Van één veiligheidskritisch instrument vond de kalibratie niet binnen de intern vastgestelde termijn plaats. Nobian maakte duidelijk dat er wel binnen de door de fabrikant aangegeven termijn is gehandeld en dat er geen invloed is geweest op de betrouwbaarheid van het instrument. De Inspectie was tevreden over onze beoordeling, maar stelde dat het vastleggen van de overwegingen en vervolgacties beter had gekund. Nobian overweegt het verduidelijken van de marge in de onderhoudstermijnen voor kritische instrumenten.

Tevreden
De medewerkers van Rijkswaterstaat waren tevreden over de opzet en aanpassingen van de milieurisicoanalyse (MRA). René Lassche, HSE Specialist van Nobian in Delfzijl: “We hebben onze MRA in lijn gebracht met onze zusterfabriek in Rotterdam en zijn bezig met het afronden van de reguliere review van de huidige MRA. Op verzoek van Rijkswaterstaat gaan we de beschrijving enigszins uitbreiden en hebben we afgesproken om de definitieve versie met hen te delen.”

Spiegel
De voorlopige uitkomsten van de ‘officiële’ inspectie zijn in lijn met de uitkomsten van de onverwachte controles. Eerder kregen de zout- en de chloorfabriek van Nobian bezoek van inspecteurs van de Omgevingsdienst Groningen, Veiligheidsregio Groningen en Rijkswaterstaat. René Lassche: “Bij deze onverwachte inspecties zijn geen tekortkomingen zijn vastgesteld. Men keek onder andere naar de ploegbezetting bij normale productie en in noodsituaties en verrichtte visuele inspecties van de elektrolysehal en de chlooropslag. Het is goed dat toezichthoudende instanties ons een spiegel voorhouden.”

De officiële terugkoppeling van de jaarlijkse inspectie volgt over enkele maanden. In hun nieuwe methodiek rapporteert het inspectieteam alleen nog de eventuele overtredingen en afwijkingen.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?