Subnavigatie

Nobian tekent intentieverklaring om nul CO2-uitstoot te versnellen

12 december 2022 Nobian MEB Nobian Salt

Zout- en chemiebedrijf Nobian tekent intentieverklaring maatwerk met het kabinet om nul CO2-uitstoot met tien jaar te versnellen naar 2030

Vandaag ondertekenden minister Adriaansens, van Economische Zaken & Klimaat, en Michael Koenig, CEO van Nobian, een intentieverklaring als onderdeel van de maatwerkafspraken tussen de overheid en grote bedrijven om CO2-uitstoot versneld te reduceren. Naast de minister, ondertekenen ook staatssecretaris Vijlbrief, van Mijnbouw, en staatssecretaris Heijnen, van Infrastructuur en Waterstaat, de intentieverklaring. De overeenkomst past binnen Nobian’s doelstelling om een van de duurzaamste chemiebedrijven van Europa te zijn.    
 
Versnellen van CO2-reductie en gasverbruik  
De ondertekening vond plaats tijdens een werkbezoek van minister Adriaansens aan het Chemie Park en de productielocatie van Nobian in Delfzijl. De intentieverklaring omvat projecten waarmee Nobian de huidige duurzaamheidsdoelstelling van nul uitstoot in 2040 met nog eens tien jaar wil versnellen naar 2030. Een belangrijk onderdeel daarin is de elektrificatie van de zout- en stoomproductie van Nobian in Delfzijl en Hengelo. Ook zal worden ingezet op het versneld vervangen van elektrolyse-installaties in Rotterdam, waardoor het stroomverbruik met 135 GWh per jaar wordt verminderd, en de uitstoot in de productie van essentiële chemicaliën voor de chemie verder wordt gereduceerd. De verwachting is dat de projecten samen zo’n 550 kT CO2-uitstoot, 350 mln. m3 gasverbruik en 430 ton NOx-uitstoot zullen besparen. 2,5% van de CO2-doelstelling voor de industrie en zo’n 1% van het gasverbruik in NL (280.000 huishoudens). 
 
Maatwerkafspraken 
Michael Koenig, CEO Nobian: "Nobian is al sinds 1918 actief in Nederland. Naast een mooie geschiedenis, willen we ook een mooie en duurzame toekomst. Sinds 1990 zijn onze CO2 emissies met 40% verminderd, met 35% groene energie. Ons huidige doel is nul uitstoot in 2040.” Koenig vervolgt, “De maatwerkafspraken hebben de potentie om onze ambitie te versnellen naar nul uitstoot in 2030. Het is een geweldige kans om samen met de overheid knelpunten en vergunningverlening op te pakken. Met deze projecten dragen we bij aan verduurzaming van de industrie en versterken we de strategische onafhankelijkheid van Nederland.” 

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “Zout wordt voor veel meer gebruikt dan waar wij het van kennen. Denk bijvoorbeeld aan isolatiematerialen, geneesmiddelen, windturbines en elektrische auto’s. Des te belangrijker dat we het schoon produceren. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben we afgesproken daar de komende tijd gezamenlijk aan te gaan werken. Het is een belangrijke stap richting de concrete maatwerkafspraken met Nobian. Zo zorgen we voor een forse versnelling naar een schone productie van zout.” 

Versnelling van Nobian’s duurzaamheidsagenda  
Reductie van CO2 en gasverbruik  
Door te investeren in elektrificatie kan uitstoot worden verminderd en gas worden bespaard. Dit zal gebeuren door het plaatsen van industriële warmtepompen (mechanical vapor recompression installaties) in de zoutfabrieken van Nobian in Delfzijl en Hengelo. Verder wordt gekeken naar een grotere inname van duurzame stoom en wil Nobian driekwart van de staande chloor-elektrolysecapaciteit in de chloorfabriek in de Botlek vervangen door de modernste technologie. Hierdoor kan het stroomverbruik verder worden verminderd, wat tevens ruimte creëert op het net voor andere partijen om in te zetten op elektrificatie. Een ander onderdeel van de afspraken is dat gekeken wordt hoe extra ondergrondse opslagcapaciteit voor waterstof in zoutcavernes kan worden ontwikkeld, als onderdeel van de waterstof backbone in Nederland. 

Bindende afspraken 
Na de ondertekening van de intentieverklaring worden projecten in meer detail uitgewerkt. Hier zullen ook de betrokken provincies Groningen, Zuid-Holland en Overijssel deel van uitmaken. Een belangrijke uitdaging is dat bestaande installaties versneld moeten worden afgeschreven en grote investeringen naar voren gehaald. Gekeken zal worden naar de technische en bedrijfseconomische haalbaarheid, de benodigde financiële structuur, investeringen en de benodigde overheidsondersteuning. De plannen zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Het streven is om voor eind 2023 bindende afspraken te maken.   

Laagste CO2-impact 
Zoutwinning door oplosmijnbouw in Nederland heeft de laagste CO2-impact vergeleken met import van minder zuiver steenzout, of zout gewonnen uit zeewater. Via de maatwerkafspraken kan duurzame winning van deze strategische grondstof en de daarop gebaseerd industriële en chemische productie duurzaam veilig worden gesteld. Zo’n 85% van het in Nederland gewonnen zout wordt ingezet in de chemie en industrie in Nederland en Noordwest-Europa. Zout en de daarvan afgeleide producten zijn daardoor van groot belang voor de economische en strategische onafhankelijkheid van Nederland en Europa. 
 
Onmisbare grondstof 
Het in Nederland aanwezige en winbare zout is een onmisbare grondstof voor een groot deel van de Nederlandse chemische industrie. Ongeveer 40% van de organische chemie is afhankelijk van zout. De zoutchemie levert essentiële bouwstenen voor vele alledaagse producten zoals bouwmaterialen, geneesmiddelen, contactlenzen, en (zonne)brillen, schoonmaak en reinigingsmiddelen, vloeren, PVC, papier- en aluminiumproductie, betonvervangers en waterzuivering. Daarnaast vormt zij ook de basis voor belangrijke onderdelen van de ‘nieuwe economie’ zoals isolatiemateriaal, ledlampen, bladen van windturbines en lithiumbatterijen. 
 
Grow Greener Together 
Afgelopen jaar ontving Nobian een Ecovadis platinum-rating voor de doelstellingen uit het duurzaamheidsprogramma "Grow Greener Together". EcoVadis is ‘s werelds meest vertrouwde aanbieder van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen. Meer dan 90.000 bedrijven wereldwijd zijn beoordeeld door EcoVadis. De platinum beoordeling plaatst Nobian in de top 1% van bedrijven wereldwijd.  

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?