Subnavigatie

Oud site director pleit voor meer samenwerking en transparantie

10 januari 2023

Hij zwaaide de afgelopen jaren als site director de scepter in Delfzijl: Johan Visser. Bespiegelingen en een terugblik.

Wat trof je aan bij je komst in 2014?
“Een organisatie die bijvoorbeeld nog worstelde met de sluiting van Delesto 2, de overgang van de bedrijfsbrandweer naar Falck en die het financieel-economisch lastig had. En een site met behoefte aan meer samenhang en synergie, maar ook met enorme potentie en mogelijkheden.”

Hoe werd dat omgebogen?
“Bijvoorbeeld door te werken aan een ander organisatiemodel om de samenhang en synergie te vergroten. Door de insteek op groei en vergroening hebben we mensen op de site en daarbuiten toekomstperspectief willen bieden En tot slot door hard werken in een leuk team in een geweldige organisatie hebben we invulling gegeven aan vergroening, groei en aandacht voor de regio.”

Hoe kijk je naar de site als geheel?
“Ik waardeerde de onderlinge samenwerking met klanten, leveranciers, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Groningen Seaports. Op persoonlijk vlak had ik een goede verstandhouding met de collega’s van de bedrijven, maar miste ik de échte integrale samenwerking die je als site verder kan brengen. Het Chemie Park is als site te klein om mee te spelen, maar klein genoeg om mee te spelen. Daarmee zijn we landelijk een prima site voor innovatie en kunnen regionaal een vuist maken.”

Hoe zie je de toekomst van de site?
“Er is een sterk fundament voor de basischemie en met nieuwkomers als Avantium en Photanol maken we een transitie naar de nieuwe chemie. De basis voor bredere samenwerking is oké, qua omvang doen we het goed, starters en participanten op de site pakken hun rol en iedereen werkt op eigen wijze aan een nieuwe toekomst.”

Krijgt dat voldoende aandacht?
“Ik hoop dat de site in de toekomst echt centrum voor de groene chemie wordt en actief blijft werken aan vergroening en de energietransitie. Als site moet je het zoeken in onderlinge samenwerking en bepaalde gemeenschappelijke doelen, bijvoorbeeld op het gebied van energie en de energietransitie.”

Hoe kijk je naar de maatschappelijke discussie over mijnbouw?
“We waren en zijn steeds met betrokkenen in gesprek, zijn open over onze activiteiten en plannen, maar hadden in het verleden een actiever omgevingsmanagement kunnen voeren. Tegelijkertijd zie je bepaalde trends in de samenleving met focus op de korte termijn en relatief kleine zaken krijgen onevenredig veel aandacht. In de maatschappij mis ik leiderschap, betrokkenheid en visie.”

Hoe moet je daar mee omgaan?
“Wees open en transparant, zoek het contact en blijf dat doen. Uiteindelijk moeten we deze issues als samenleving oplossen. In gezamenlijkheid. Dus moeten we nog meer de verbinding zoeken en uitleggen wat we doen en wat het belang daarvan is. Maar ook vragen wat nodig is. Het beschikbaar stellen van ons brandwaternet in Heiligerlee helpt de overheidsbrandweer en de omgeving. Er liggen mijns inziens volop mogelijkheden om onze rol in de omgeving nog meer in te vullen.”

Meer openheid en transparantie. Geldt dat ook voor het Chemie Park?
“Ja, ik denk dat we ook als site veel meer het gesprek met de omgeving moeten aangaan. Zelf of samen met partners. Kijk bijvoorbeeld naar het Loppersum-beraad, de samenwerking tussen overheid, instellingen en bedrijfsleven, waaronder het Chemie Park, ten behoeve van de leerlingen van de nieuwe Eemsdelta Campus. We laten zien dat we een belangrijke en aantrekkelijke werkgever zijn. Je kweekt goodwill door daadwerkelijke participatie en het is een win-win voor iedereen.”

 

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?