Subnavigatie

Communicatie over veiligheid dient concreter te zijn

17 januari 2023

“Een waardevol onderzoek. Het biedt goede aanknopingspunten om de communicatie en veiligheidscommunicatie van de site te verbeteren voor de omgeving.”

Manager In- en Externe Betrekkingen Harry Jasken is tevreden over de uitkomsten van het eerder uitgevoerde onderzoek. “Ik ben blij dat driekwart van de mensen zich veilig voelt. Voor hen is sociale veiligheid een groter issue dan onze activiteiten.” Het onderzoek werd uitgevoerd door Iris Geerts die hiermee cum laude afstudeerde.

Abstract
Aandachtspunt is dat respondenten de chemie vooral abstract vinden. “Mensen weten nauwelijks wat wij doen en zoeken hier ook niet actief naar. We zullen op andere wijze duidelijk moeten maken dat wij als Chemie Park aan de basis staan voor tal producten in ons dagelijkse leven. En dat we met waterstof, elektrificatie en vergroening, ook al volop met de toekomst bezig zijn.”

Eerste Hulp Ben Jij
Communicatie over veiligheid dient concreet en relevant te zijn. “We zullen daar in onze communicatie meer rekening mee houden. Toegankelijker informatie over veiligheid en risico’s en hoe wij daarmee omgaan. Mensen willen graag weten wat hun handelingsperspectief is. De webpagina ‘Eerste Hulp Ben Jij’ van de Veiligheidsregio Groningen is daar een mooi voorbeeld van.”

Benaderbaar
Hij beseft dat meer of andere digitale communicatie niet volstaat. “Om daadwerkelijk meer begrip te kweken moeten we het gesprek aangaan. Bijvoorbeeld via onze Klankbordgroep en bijeenkomsten voor omwonenden. We bereiden dat momenteel voor in samenwerking met de gemeente Eemsdelta en de Veiligheidsregio Groningen. Zo kunnen we wellicht het beeld van omwonenden over ons verbeteren en tevens laten zien dat we open en benaderbaar zijn.”

Belangrijke bevindingen

  • Respondenten zijn tevreden over hun leefomgeving en voelen zich hier gezond en veilig. Men ziet hangjongeren meer als een belemmering voor die leefomgeving.
  • Meer communicatie, waaronder educatieve informatie, kan het veiligheidsgevoel vergroten.
  • Bewoners zijn vooral positief over Chemie Park Delfzijl vanwege de werkgelegenheid. Opvallend is dat Chemie Park Delfzijl nauwelijks wordt geassocieerd met onze moderne wereld.
  • Chemie Park Delfzijl geniet vertrouwen, maar kan het imago en de beleving van veiligheid vergroten door open en eerlijke communicatie.
  • Mensen zijn zelf nauwelijks actief op zoek naar informatie.

Klik hier om het adviesrapport omgevings- en veiligheidsbeleving te downloaden. 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?