Subnavigatie

“Waterstof vergt durf van bedrijven en overheden”

15 juni 2023 Nobian MEB Nobian Salt HyCC

“Mooi dat we op Chemie Park Delfzijl te gast zijn bij Nobian. We zijn hier op een prachtige plek vanuit het perspectief van waterstof en elektrificatie.

Nobian is tenslotte de grootste producent van groene waterstof. Het is een extra product bij het maken van chloor en het wordt steeds waardevoller. Een mooie plek om dit een vervolg te geven.” Deze lovende woorden over Nobian kwamen van Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de Provincie Groningen tijdens een netwerkbijeenkomst van HyNorth op deze site.

Leerproces
Hij had even daarvoor uit handen van Rene Schutte , directeur van HyNorth, het Hyhub-rapport Delfzijl ontvangen. Dit rapport maakt duidelijk dat deze regio over alle ingrediënten beschikt om te komen tot een succesvolle waterstofketen in 2025, mits alle partijen de handen ineenslaan. Rijzebol: “Mijn werk is het om daarvoor de faciliteiten te bieden, maar we moeten beseffen dat het, bijvoorbeeld inzake vergunningen, veel tijd vergt. Dit is iets heel nieuws en een leerproces. Dat willen we zo goed mogelijk doen, maar vergt ook moed. Durf van bedrijven om de stap te zetten naar waterstof. En durf bij overheden om ruimte te bieden aan vernieuwingen, waarvoor nog geen ervaring of regelgeving is.”

Fors toenemen
Namens Nobian voerden Site Director Robert Jan Poppen en Business Development Manager Ellen Holmen het woord. “Wij zijn een hoeksteen in de hele energietransitie”, stelde Robert Jan. “Ons zout is van groot belang in onze huidige maatschappij en wij tonen lef door op gebied van waterstof en elektrificatie de benodigde stappen te zetten. We doen nu al veel, maar dat gaat komende jaren fors toenemen.”   

Faciliteren
Ellen Holmen ging in op de ontwikkeling van zoutcavernes voor waterstof en het faciliteren van de energieopslag. “In de ontwikkeling naar een duurzame energiehuishouding zal opslag centraal staan ​​om variaties in de productie van duurzame energie op te vangen”, aldus Ellen. Zij wees op de al opgebouwde ervaring met ondergrondse opslag van aardgas, stikstof en olie.

Zuurstof
Namens HyCC, een joint venture van Nobian en de Green Investment Group, ging Rik Komduur in op de diverse waterelektrolyseprojecten om groene waterstof op industriële schaal te produceren. “We zijn blij met de rol van Nobian en dat we voort kunnen bouwen op hun kennis en ervaring op gebied van elektrolyse.” Hij gaf inzicht in de verschillende projecten en gaf aan dat HyCC, naast waterstof, ook interesse heeft om het zuurstof, dat ook bij elektrolyse wordt gemaakt, tot waarde te brengen.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?