Subnavigatie

Gezamenlijke kennismaking en training hulpdiensten

17 juli 2023 Falck Fire Services

“Een Meet & Greet voor de hulpdiensten van de site en de overheid. Wie is wie, wat is je rol en wat kunnen we voor elkaar betekenen.”

Nobian HSE Specialist Henk Nusmann en Falck locatiemanager Wouter Joostens organiseerden een bijeenkomst voor veiligheidscoördinatoren, bevelvoerders van Falck en Officieren van Dienst van de overheidsbrandweer en de politie. Al met al een groep van ruim twintig personen.

Wisselingen
“We zijn met z’n allen de poppetjes in het veld”, aldus Wouter. “Operationeel leidinggevenden die tijdens de afhandeling van een incident met elkaar te maken krijgen en dan moeten samenwerken. Dan is het handig wanneer je elkaar kent.” Concrete aanleiding voor de bijeenkomst waren de talloze personele wisselingen. “Er was een breed gedragen wens voor een gezamenlijk kennismakings- en trainingsprogramma”, vult Henk aan.

Slachtoffer
De aanwezigen namen deel aan twee workshops. Henk Nusmann: “We hadden twee scenario’s bedacht, namelijk een intern gasalarm met een slachtoffer en een klein gasalarm. Wat gebeurt er dan? En wie doet wat?” In de gezamenlijke evaluatie kwamen diverse aandachtspunten naar voren. Wouter: “Je merkt dat er veel onbekend is over het Chemie Park. Ja, iets met chemicaliën, maar het echte begrip ontbreekt in veel gevallen.”

Communicatie
Ook de onderlinge communicatie bleek een punt van aandacht. Wouter: ”De terminologie verschilt. Wij praten over klein OGS (Ongeval Gevaarlijke Stoffen - gasalarm) en de overheid gebruikt de term GRIP (Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure). Daar staat tegenover dat sommige Officieren van Dienst van de brandweer in het dagelijks leven werkzaam zijn op het Chemie Park. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de goede kwaliteit van het operationeel overleg.”
Afgesproken is om dit nuttige initiatief een vervolg te geven.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?