Subnavigatie

Nobian Zout draagt bij aan stabiliteit openbaar elektriciteitsnet

5 oktober 2023 Nobian MEB Nobian Salt

Schommelingen in de energiemarkt biedt ook kansen. De chloorfabriek van Nobian toont dat al regelmatig en recent bewees de zoutfabriek van Nobian dat ook te kunnen.

“We hebben laten zien dat de MVR, onze elektrische zoutfabriek, op een lager niveau stabiel kan draaien en dat we in korte tijd kunnen afregelen”, aldus Simon Snijders, senior proces technoloog van de zoutfabriek. “Als Zout kunnen we dus noodvermogen leveren wanneer er een tekort aan elektriciteit in het net dreigt. Door onze productie wat terug te schroeven, nemen we minder elektriciteit af uit het openbare net.”

Verlagen
Simon: “Vooraf hebben we eerst eventuele risico’s in kaart gebracht. We wilden zeker weten wat er zou gebeuren wanneer we de druk of de temperatuur van de compressor zouden verlagen. Ik voorzag eigenlijk geen grote risico’s, omdat je met het afregelen van de fabriek naar de veilige kant gaat.”

Stabiliteit
Na diverse tests kunnen operators nu binnen 30 seconden terugschakelen. “We doen dat aan de hand van een korte procedure met tien stappen”, aldus Simon. “Het leveren van noodvermogen is van relatief korte duur, zodat we andere procesparameters niet hoeven aan te passen. Het verlies aan productie is verwaarloosbaar. De extra inkomsten door het leveren van noodvermogen en het bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet maken dat meer dan goed.”

MVR
Een MVR, Mechanical Vapour Recompression, is een energiezuinige, op elektriciteit gebaseerde technologie, waarbij de energie van zelf geproduceerde stoom wordt hergebruikt. Op deze wijze wordt het energieverbruik verminderd. In Delfzijl beschikt Nobian over één MVR. In het kader van de Maatwerkafspraak met het Ministerie van Economische Zaken wordt gekeken naar het verder elektrificeren van de zoutproductie in Delfzijl.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?