Subnavigatie

Operator draagt bij aan veiliger chloorfabriek

26 oktober 2023 Nobian MEB

“Hij kaart op gebied van veiligheid vaak essentiële zaken aan en neemt op een voortvarende wijze het voortouw om tot een oplossing te komen.”

Bovenstaande heeft betrekking op Sami Mussa, operator van de chloorfabriek van Nobian, die hier sinds een jaar of twaalf werkzaam is. Eén van zijn initiatieven betrof het aanbrengen van stickers met pictogrammen of illustraties op kleine containers voor de opslag en transport van chemicaliën. “Ik probeer collega’s op deze wijze bewuster te maken van de risico’s bij verlading. Pictogrammen en illustraties zijn duidelijk en hebben veel zeggingskracht.”

Stickers
Met de komst van veel nieuwe, jonge collega’s startte hij een ‘project’ om het leidingwerk van alle secties in de chloorfabriek nog beter in kaart te brengen. “Ik maak eerst foto’s, verzamel die in een boekje en schrijf bij de leidingen om welke stof het gaat en wat de stroomrichting is. Die stuur ik aan alle ploegen om te overleggen. Wanneer ik goedkeuring van iedereen heb, maak ik stickers en zorg dat ze in die sectie op de juiste leiding komen. Dan weet iedereen wat er door de leiding gaat en in welke richting.”  

Persoonlijke doelstelling
Op deze wijze draagt Sami in sterke mate bij aan veiligheid. “Handig voor iedereen en vooral voor nieuwkomers om de fabriek beter te leren kennen. Wanneer je hier al jarenlang werkt, is het allemaal gesneden koek. Ben je net binnen, dan weet je dat niet. Ik probeer ook een koppeling te maken met bepaalde scenario’s, zodat nieuwe collega’s sneller weten wat te doen bij een incident.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?