Subnavigatie

Studenten pleiten voor integrale benadering van verkeer

10 januari 2024

Verbeter de verkeersveiligheid en bewegwijzering op en naar het Chemie Park.

Dat was de opdracht voor Bart Engberts, Amber Kramer en Rick Wagenvoort, studenten van NHL Stenden in Leeuwarden. Hun adviezen worden verder opgepakt en uitgewerkt.

Verwacht
“Het Chemie Park is een mooie hightech werkomgeving waar heel veel gaande is. Tegelijkertijd werd het ons meteen duidelijk dat er werk aan de winkel was. Bij het eerste bezoek kwamen we verkeerd binnen”, weet Amber nog. Bart: “Dat is opvallend. Uit oogpunt van veiligheid had ik een meer integrale benadering van het verkeer verwacht.”

Lastig
Het vinden van de juiste toegangspoort is niet voor iedereen even gemakkelijk. “Komend vanuit Delfzijl is de kans heel groot dat je de aanduiding ‘Main Entrance’ mist”, aldus Amber. “Dan is het vervolgens lastig zoeken. We hebben voorstellen gedaan om de hoofdpoort duidelijker aan te geven.”

Uitstraling
Voor de bebording op de site pleiten ze voor het opstellen van een integraal bordenplan. Amber: “We hebben de bebording en verkeerssituaties bekeken en op basis daarvan enkele voorstellen gedaan. Een eenduidiger naamgeving en aanduiding van bedrijven met een duidelijke uitstraling van het Chemie Park.”

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?