Subnavigatie

BioBTX wil in 2026 starten met productie

14 maart 2024

Op het terrein tussen het Chemie Park en het voormalige Aldel gaat BioBTX een nieuwe fabriek bouwen.

“Om de industrie te helpen met verduurzaming door hen hernieuwbare chemische bouwstenen te bieden”, aldus Hans Dijkstra, plant manager van de nieuwe fabriek. Met die installatie wil BioBTX een nieuwe stap zetten in het chemisch recyclen.

Aromatisch
“Onze grondstoffen zijn biomassa en plastics die aan het eind van hun levensduur zijn. Het gaat om afvalplastics die na sortering ongeschikt zijn voor mechanische recycling en vervolgens verbrand of gestort worden. In ons proces wordt via pyrolyse en een katalytische processtap een aromatische olie geproduceerd. Deze olie wordt rechtstreeks gevoed in de bestaande petrochemische keten en vervangt daarmee aromaten met een fossiele oorsprong. Het is daarmee de grondstof voor nieuwe, hoogwaardige kunststoffen en andere chemicaliën. In tegenstelling tot product uit mechanische recycling is de kwaliteit identiek aan het oorspronkelijk materiaal.”

Netto-energie
In de eerste fase denkt BioBTX aan een installatie met een capaciteit van 20 kiloton. Met een schuin oog wordt gekeken naar verdere opschaling naar 50 kiloton. “Dan willen we in een eigen installatie zelf de voorbewerking van de stroom afvalplastics doen”, aldus Hans. Hij vat alle voordelen nog eens samen. “Onze producten zijn duurzaam, vermijden gebruik van fossiele olie, de fabriek is niet-BRZO, het is een gesloten systeem met minimale hoeveelheden afval en het proces levert naast product ook netto energie op.“ Planning is om in 2026 van start te gaan met de productie.

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?