Subnavigatie

Klankbordgroep

Al jaren heeft Chemie Park Delfzijl een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit zo'n tien bewoners uit de directe omgeving van het Chemie Park. Zij hebben drie á vier keer per jaar overleg en contact met een delegatie van het Chemie Park.

De klankbordgroep is daarmee schakel tussen de bedrijven en de directe omgeving. Zij zijn als het ware onze oren en ogen in de omgeving. Dat doen ze door middel van overleg, het stellen van vragen en toelichting op aspecten als veiligheid, milieu en meer algemene ontwikkelingen. Het Chemie Park informeert de Klankbordgroep over de recente ontwikkelingen bij de verschillende bedrijven. Op deze manier willen we bijdragen aan een open en transparante communicatie met onze omgeving.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende mensen met wie u contact op kunt nemen als u een vraag heeft:

De heer H.R. Hulst

De heer M.v.d. Laan

De heer E. Lijs

De heer L. van Dam

Mevrouw H. Kuiper

De heer J. Swart

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?