Subnavigatie

“Wij zijn elkaars ogen en oren”

11 januari 2018

Goede communicatie tussen omwonenden en bedrijven is belangrijk. En wordt steeds belangrijker.

“Je woont naast elkaar. Je ziet elkaar, je hoort elkaar en soms ruik je elkaar”, stelt Dick Krijgsman, woonachtig in Borgsweer. Hij treedt de laatste jaren op als voorzitter van de Klankbordgroep (KBG) van het Chemie Park Delfzijl. “Als inwoner van Borgsweer en als deelnemer in de KBG wil ik graag weten wat er zoal op dit terrein op de Oosterhorn gebeurt. Tenslotte staat dit complex van chemische bedrijven in onze achtertuin. En als buren wil je graag een goede verstandhouding met elkaar hebben én houden.”

Drie a vier keer per jaar overleggen de leden van de KBG op het Chemie Park met vertegenwoordigers van de site. “Dan praten we over de laatste activiteiten, ontwikkelingen en plannen, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen in bestaande fabrieken of over eventuele uitbreidingen. Maar veel van onze aandacht gaat uit naar veiligheid en milieu. Hoe gaat het, wat gebeurt er, hoe wordt gewerkt aan verbeteringen en welke incidenten deden zich voor. Het CPD informeert ons tussentijds altijd over de incidenten die zich hebben voorgedaan. En in de vergadering wordt dat, wanneer een incident daartoe aanleiding geeft, nader toegelicht.”

Spiegelen
In de optiek van Krijgsman gebeurt het overleg en de uitwisseling van informatie in een open sfeer. “Ik weet dat er mensen zijn die denken dat het bedrijfsleven niet te vertrouwen is, chemie nog altijd een vervuiler is en dat het Chemie Park ons niet alles vertelt”, aldus Rijna Bootsman van de KBG. “Ik heb die indruk niet. Ik heb het overleg altijd erg op prijs gesteld en vind dat menig bedrijf zich zou kunnen en misschien wel moeten spiegelen aan het optreden van het CPD. Natuurlijk zijn we geen inhoudelijk deskundigen, maar dat betekent niet dat we alles klakkeloos accepteren.”

Wisselwerking
De leden van de KBG functioneren als de ogen en oren voor de omgeving. “We zijn met zo’n twaalf mensen in de KBG vertegenwoordigd. Allemaal uit verschillende wijken of dorpen en allemaal met een verschillende achtergrond”, aldus Dick Krijgsman. Hij spreekt van een goede wisselwerking tussen KBG en CPD. “Naast onze eigen vragen en opmerkingen, kunnen wij ook de vragen, opmerkingen en suggesties van buurtgenoten doorgeven aan het Chemie Park. De uitleg en de antwoorden van het CPD kunnen wij dan weer terugkoppelen.”

Ogen en oren
Van de zijde van het CPD speelt manager Fester Oosterhuis een prominente rol in het overleg. “We zien de noodzaak van een open dialoog met de omgeving. Toen ik verantwoordelijk was voor de productie van de chloorfabriek hadden we een heel duidelijk uitgangspunt: Delfzijl zal en mag niet merken dat wij chloor produceren. Dat is ons startpunt. En wanneer zich wel iets voordoet, dan leg je dat uit. Zo gaan we met elkaar om en staan we als park in direct contact met de omgeving. En met de KBG. Wat ons betreft is dat een tweerichtingsverkeer. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een win/winsituatie is. Voor iedereen. Wij zijn elkaars ogen en oren.”

Kader:
Gevraagd en ongevraagd advies
De KBG geeft, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan het Chemie Park. Op deze wijze kunnen vragen en klachten worden weggenomen. Niet alleen binnen de KBG, maar ook in breder verband van een wijk of buurt. De leden kunnen hun ‘achterban’ berichten over de actuele zaken en bijzondere voorvallen, terwijl zij omgekeerd doorgeefluik zijn voor de signalen uit de omgeving. 
De KBG is op zoek naar uitbreiding en versterking. Interesse? Neem contact op met een van de leden:
https://www.chemieparkdelfzijl.nl/over-cpd/klankbordgroep

 

 

 

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?